ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้
set SHOWHEADER set HIGHLIGHT "{{{" "}}}" search "ตลาดน้ำ" with (SYNONYM) in (FD_ID_1 , FD_ID_2 , FD_ID_28,FD_ID_3 , FD_ID_6 , FD_ID_7 , FD_ID_8 , FD_ID_9 , FD_ID_10 , FD_ID_11) select DISTINCT {CT_ID} "EDTS" as "TABLE_NAME", *, SYSPAGERANK , SYSNUMMATCHSYL , SYSNUMADJACENTPAIR , SYSNUMIDENTPAIR, sysHighestHitName from EDTS where show_Search contain 1 order by VIEW_NUM desc set SHOWHEADER set HIGHLIGHT "{{{" "}}}" search "ตลาดน้ำ" in (KEY_WHAT) select DISTINCT {CT_ID} "EDTS_ADVERTISE" as "TABLE_NAME", *, SYSPAGERANK , SYSNUMMATCHSYL , SYSNUMADJACENTPAIR , SYSNUMIDENTPAIR, sysHighestHitName from EDTS_ADVERTISE where (KEY_WHAT contain "ตลาดน้ำ" and KEY_WHERE contain "-") and show_Search contain 1 order by VIEW_NUM desc
Advertisement Call:
087-007-1144, 087-802-0241,
02-502-6294 (K.Bee)

พูดคุยและสอบถาม EDTguide.com

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ :

เพิ่มร้านค้าของคุณฟรี ที่นี่!